ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (18 กันยายน 2562) ณ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรม สบส. พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมายรับเรื่องร้องเรียนจากหญิงสาว ซึ่งเข้ารับบริการศัลยกรรมหน้าอกกับคลินิกแห่งหนึ่ง ในย่านห้วยขวาง แต่ภายหลังรับบริการพบ

ดูรายละเอียด


กรม สบส. สนธิกำลัง บก.ปคบ. และ อย.บุกตรวจฟิลอก้า คลินิก พบยาและเครื่องสำอางไม่ขึ

ดูรายละเอียด

กรม สบส.ส่ง จนท.ร่วมกับ สสจ.นนทบุรี ตรวจ รพ.เอกชน ย่านบางใหญ่ หลังถูกร้องปฏิเสธก

ดูรายละเอียด

ผู้บริหารกรม สบส.รุดรับเรื่องร้องเรียนสาวอกเน่า ยันพร้อมให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่า

ดูรายละเอียด

กรม สบส.ประสาน สสจ.นนทบุรี ตรวจสอบคลินิกย่านเมืองทอง หลังพบผู้ร้องเรียนหน้าอกเน่

ดูรายละเอียด


สาระน่ารู้...

ความหมายของการร้องเรียน ร้องทุกข์

๑. ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า ร้องเรียน ร้องทุกข์ ดังนี้ 

                - ร้องเรียน หมายถึง เสนอเรื่องราว 

                - ร้องทุกข์ หมายถึง บอกความทุกข์เพื่อขอให้ช่วยเหลือ

๒. ศูนย์ดำรงธรรม สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. ให้ความหมายของคำว่า ร้องทุกข์ ร้องเรียน ดังนี้

                - เรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน ข้าราชการ หมายถึงเรื่องราวที่ข้าราชการเป็นผู้ถูกร้องเรียนเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่หรือปฏิบัติงานไม่เหมาะสม

                - เรื่องร้องทุกข์ของประชาชน หมายถึง เรื่องราวที่ผู้ร้องเรียนประสงค์ให้ได้รับการปลดเปลื้องความทุกข์ที่ตนได้รับ หรือเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนหรือผู้อื่นหรือสาธารณชนได้รับความเสียหาย

๓. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ให้ความหมาย “คำร้องทุกข์” หมายถึง คำร้องทุกข์ที่ผู้ร้องทุกข์ได้ยื่น หรือส่งต่อเจ้าหน้าที่ ณ ส่วนราชการ ตามระเบียบนี้

สำรวจความคิดเห็น...